Kirkestuen AS er en av Oslos ledende håndverksentreprenører innen rehabilitering/restaurering av alle typer tak, fasade og leietagertilpasninger.
Vi har over 30 års erfaring med dyktige fagarbeidere på laget.
Vi utfører alle oppdrag fra service til rehabilitering/restaurering av byggherrens eiendomsmasse.
Vi fører stolte håndverkstradisjoner videre!

Velkommen til Kirkestuen AS